ముగించు

జి. శివరాం

వరంగల్ అర్బన్

ఇమెయిల్ : seopwgl[at]tsnpdcl[dot]in
హోదా : సూపరింటింటింగ్ ఇంజనీర్/ఆపరేషన్ సర్కిల్ వరంగల్
ఫోన్ : 9440811310