ముగించు

ఎవరెవరు

ముఖ్యమైన అధికారులు

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
చిత్రం లేదు Ms పి ప్రావీణ్య ఐ.ఎ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్collector_hnk[at]telangana[dot]gov[dot]inహనుమకొండ కలెక్టర్ ఆఫీస్- 0870251188808702511777
చిత్రం లేదు రాధికా గుప్తా, ఐ.ఎ.ఎస్.,అదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు)ac-lb-hnk[at]telangana[dot]gov[dot]inIDOC హనుమకొండ9281102929
చిత్రం లేదు శ్రీ ఎ వెంకట్ రెడ్డిఅదనపు కలెక్టర్(ac_rev_hnk[at]telangana[dot]gov[dot]inహనుమకొండ కలెక్టర్ ఆఫీస్08702510888
చిత్రం లేదు డాక్టర్ అశ్విని తానాజీ వాకడే ఐ.ఏ.ఎస్కమీషనర్,GWMC.commissionergwmc-ts[at]gov[dot]inగ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, OPP: MGM హాస్పిటల్, వరంగల్9701999733
చిత్రం లేదు శ్రీ అంబర్ కిషోర్ ఝా, ఐ.పి.ఎస్కమీషనర్ అఫ్ పోలీస్ , వరంగల్cp-warangal[at]tspolice[dot]gov[dot]inపోలీస్ కమిషనరేట్ హనుమకొండ8712685100
చిత్రం లేదు శ్రీమతి బి.లావణ్య ఐఎఫ్ఎస్జిల్లా అటవీ అధికారిdfowglurban[at]gmail[dot]comఫారెస్ట్ కాంప్లెక్స్ సుబేదారి హనుమకొండ9440810093