ముగించు

ఎవరెవరు

ముఖ్యమైన అధికారులు

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
చిత్రం లేదు శ్రీమతి సిక్తా పట్నాయక్, ఐ.ఎ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్collector_hnk[at]telangana[dot]gov[dot]inహనుమకొండ కలెక్టర్ ఆఫీస్- 0870251188808702511777
చిత్రం లేదు శ్రీ సి హెచ్.మహేందర్‌జీఅదనపు కలెక్టర్ac_rev_hnk[at]telangana[dot]gov[dot]inహనుమకొండ కలెక్టర్ ఆఫీస్08702510888
చిత్రం లేదు రాధికా గుప్తాఅదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు)IDOC హనుమకొండ
చిత్రం లేదు శ్రీ రిజ్వాన్‌బాషా షేక్ ఐ.ఎ. ఎస్కమీషనర్, జి. డబ్లు.ఎం.సిcommissionergwmc-ts[at]gov[dot]inహనుమకొండ మున్సిపాలిటీ9701999733
చిత్రం లేదు శ్రీ అంబర్ కిషోర్ ఝా, ఐ.పి.ఎస్కమీషనర్ అఫ్ పోలీస్ , వరంగల్cp-warangal[at]tspolice[dot]gov[dot]inపోలీస్ కమిషనరేట్ హనుమకొండ8712685100