ముగించు

వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా లోని DM&HO యొక్క NHM పథకం కింద వివిధ పోస్టుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

MERIT LIST OF BLOOD_BANK_-_MEDICAL_OFFICERS
MERIT LIST OF BLOOD BANK – DRIVERS
MERIT LIST OF BREAST_MILK_BANK_-_MEDICAL_OFFICER
MERIT LIST OF BLOOD_BANK_-L.T
MERIT LIST OF BLOOD_BANK_-_PRO_COUNCELLOR
MERIT LIST OF NTCP_-_PSYCOLOGIST
MERIT LIST OF NUHM_-_ANM
MERIT LIST OF SNCU_-_PEADIATRICIAN
MERIT LIST OF NTCP_-_SOCIAL_WORKER
MERIT LIST OF DISTRICT_COMMUNITY_MOBILIZER
MERIT LIST OF HDU_LT_pdf
MERIT LIST OF HDU_OICU_S_-_PHYSICIANS_INTENSIVIST_ANAESTHETIST
MERIT LIST OF CHC_CLINIC_-L.T

తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాలో ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే, DM&HO, వరంగల్ అర్బన్ కార్యాలయాన్ని లేదా వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించండి.