ముగించు

సంప్రదించుటకు

సైటు నిర్వాహకుడు:

నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్
O / o హనుమకొండ కలెక్టరేట్
సుబేదారి, హనుమకొండ -506001
తెలంగాణ-రాష్ట్రం
ఈ-మెయిల్:dio-hnk@nic.in

లేదా

పరిపాలనా అధికారి

కలెక్టరు వారి కార్యాలయం
హనుమకొండ
ఈ-మెయిల్:collector_wgl@telangana.gov.in