ముగించు

సహాయ కేంద్రం

నెంబర్లు

 

  • రాష్ట్ర కంట్రోల్ రూమ్ : 1070
  • కల్లెక్టరేట్ నెం: 0870-
  • పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ : 100
  • యాక్సిడెంట్ సహాయక నెం : 108
  • అగ్నిమాపక సహాయక నెం : 101
  • అంబులెన్స్ సహాయక నెం : 102
  • చిన్నపిల్లల సహాయక నెం : 1098
  • విపత్తుల సహాయక నెం : 1077
  • మహిళా సహాయక నెం : 181
  • బిఎస్ఎన్ఎల్ సహాయక నెం : 1500