ముగించు

(3) వర్గాలలోని స్టాఫ్ నర్సుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాలు మరియు ఎన్‌సిడి సిహెచ్‌సి కౌన్సిలర్

MERIT LIST OF BREAST MILK BANK – STAFF NURSE

MERIT LIST OF CHC, NCD CLINIC COUNSELOR

MERIT LIST OF HDU & OICU’S STAFF NURSE

MERITLIST NPCDCS -STAFF NURSE

తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాలో ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే, DM&HO, వరంగల్ అర్బన్ కార్యాలయాన్ని లేదా వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించండి.