ముగించు

వరంగల్ వరంగల్ అర్బన్ డిస్ట్రిక్ట్ పట్టణ ప్రాంతంలోని న్యూ మీసవా సెంటర్కు ఎంచుకున్న అభ్యర్థుల తాత్కాలిక జాబితా

ప్రారంభం : 21/07/2017 ముగించు : 31/07/2017