ముగించు

మునిసిపల్ కార్పొరేషన్

గ్రేటర్ వరంగల్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్

గ్రేటర్ వరంగల్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్, వరంగల్.

వెబ్సైట్ లింక్ : http://gwmc.gov.in/