ముగించు

విశ్వవిద్యాలయాలు

కాకతీయ యూనివర్సిటీ

ఎస్ హెచ్ ఓ కాకతీయ యూనివర్సిటీ,

ఇమెయిల్ : sho_kuc[at]wrlc[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 9491089124

డాక్టర్ కాలోజీ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం

నిజామ్పుర, వరంగల్, తెలంగాణ, 506007

ఇమెయిల్ : knruhswgl15[at]gmail[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : https://knruhs.in/public_org/