ముగించు

ప్రధాన మంత్రి గ్రామీణ గృహ నిర్మాణ పధకం

తేది : 01/02/2017 - 03/04/2019 | రంగం: కేంద్ర ప్రభుత్వ గృహ నిర్మాణ శాఖ

కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రామీణ పేదల గృహ నిర్మాణానికి ఈ పధకం ప్రవేశ పెట్టినది.
వివరాలకు కింద ఇచ్చిన లింక్ చూడండి.
http://pmayg.nic.in/netiay/about-us.aspx

లబ్ధిదారులు:

ఇళ్లు లేని పెదలందరు

ప్రయోజనాలు:

పేదలకు పక్కా ఇళ్లు

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

పైన తెలిపిన వెబ్ లింకును వాడండి