ముగించు

రెండు పడక గదుల ఇళ్ళ నిర్మాణం

తేది : 15/10/2015 - 31/05/2019 | రంగం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గృహ నిర్మాణం

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇళ్లు లేని పేదలకు 2 పడక గదుల ఇళ్ళ నిర్మాణానికి దశలవారి కట్టి ఇచ్చుటకు కట్టుబడి యున్నది. ఈ పదకంలో
ప్రతి ఇల్లు 560 చ.అ విస్తీర్ణంలో 2 పడక గదులు, హాలు, వంట గది మరియు రెండు మరుగుదొడ్లు (స్నానం మరియు డబ్లుసి) కలిగి ఉండును.
https://2bhk.telangana.gov.in/

లబ్ధిదారులు:

పేద ప్రజలు

ప్రయోజనాలు:

పేదలకు రెండు పడక గదుల ఇళ్లు

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

పైన తెలిపిన వెబ్ లింకును వాడండి