ముగించు

ఎ. ప్రదీప్ కుమార్

వరంగల్ అర్బన్

ఇమెయిల్ : admgwglurban[at]gmail[dot]com
హోదా : అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మైన్స్ & జియాలజీ
ఫోన్ : 9618535883