ముగించు

ఆర్టిఐ

ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీ.ఎస్.కిరణ్ ప్రకాష్
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
మొబైల్ నెంబర్:9704560804

అసిస్టెంట్ ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీమతి. టీ.విజయ లక్ష్మి
సూపరింటెండెంట్( సి-సెక్షన్)
మొబైల్ నెంబర్:9704560805

అప్పీలేట్ అథారిటీ

శ్రీ. ఎం. వాసుచంద్ర
జిల్లా రెవిన్యూ ఆఫీసర్
మొబైల్ నెంబర్:9704560803