ముగించు

ఆర్టిఐ

ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీ.కె.సత్యనారాయణ
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
మొబైల్ నెంబర్:9704560804

అసిస్టెంట్ ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీ ఆర్ ప్రవీణ్ కుమార్
సూపరింటెండెంట్( సి-సెక్షన్)
మొబైల్ నెంబర్:9704560805

అప్పీలేట్ అథారిటీ

శ్రీ.వై.వి.గణేష్
జిల్లా రెవిన్యూ ఆఫీసర్
మొబైల్ నెంబర్:9704560803