ముగించు

టెండర్లు

టెండర్లు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
లోకల్ టెండర్ – ఎస్. సి. కాలేజీ హాస్టల్

లోకల్ టెండర్ – ఎస్. సి. కాలేజీ హాస్టల్, వరంగల్ కు కావలసిన ఇంఫ్రాస్త్రుక్టురే ను సప్లై చేయుట కొరకు

09/03/2018 30/03/2019 చూడు (16 KB)
లోకల్ టెండర్ – మీసేవ ట్రైనింగ్ సెంటర్, నక్కలగుట్ట కోసం

లోకల్ టెండర్ – మీసేవ ట్రైనింగ్ సెంటర్, నక్కలగుట్ట కోసం కావలసిన ఇంఫ్రాస్త్రుక్టురే ను సప్లై చేయుట కొరకు

08/03/2018 14/03/2019 చూడు (16 KB)